Regulamin

Ogólne warunki wypożyczenia sprzętu

1. Sprzęt wypożyczany jest na doby. Prezentowane na stronach ceny są stawkami dobowymi brutto.

2. W przypadku wypożyczenia sprzętu na okres powyżej 3 dób cena -15% a powyżej 7 dób ceny ustalane indywidualnie.

3. Wszystkie transakcje rozliczane są gotówkowo podczas zdawania sprzętu przez Wypożyczającego, chyba że zapadną inne ustalenia indywidualne.

4. Szczegółowe warunki reguluje umowa wypożyczenia.

5. Dokumenty potrzebne podczas pierwszego wypożyczenia

dla osoby prywatnej: ważny dowód osobisty, prawo jazdy lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem, wpłacenie kaucji podanej w cenniku

dla firmy: NIP, REGON ew. KRS, upoważnienie dla osoby odbierającej sprzęt z ramienia firmy, ważny dowód osobisty osoby odbierającej sprzęt, ważne prawo jazdy lub inny dokument tożsamości ze zdjęciem osoby odbierającej sprzęt, wpłacenie kaucji podanej w cenniku